Dobrovoľníci naši, ďakujeme!

 

Milí naši dobrovoľníci, 

 

opäť ste to boli vy, ktorí zabezpečovali riadny chod festivalu, boli ste našimi rukami a očami. Zastupovali ste nás a vždy sme sa na vás mohli spoľahnúť. Bez vás by festival v žiadnom prípade nemohol byť taký, aký bol, a možno sme vám ani nepoďakovali tak, ako by ste si zaslúžili. 

 

Vám všetkým nižšie menovaným patrí naša obrovská vďaka. Bolo nám potešením a tešíme sa na vás opäť o rok.

 

Adam Horváth

Alexandra Szakalová

Alexandra Tothová

Andrea Bandolová

Andrej Pandadis

Anna Jarolínová

Anička Semberová

Barbora Bohušová

Barbora Prostredná

Dan Kollár

Diana Hajduchová

Dominika Sukeľová

Hana Čiefová

Igor Dechtár

Iva Morvayová

Ján Behon

Jana Karaffová

Juraj Ondruš

Katarína Neščiverová

Katarína Olejárová

Katka Kováčová

Kristína Kováčiková

Lenka Brezinová

Lucia Schmidtová

Magdaléna Lorinczová

Magdaléna Šimková

Martina Jarolínová

Mária Chudíková

Natália Kropačevová

Nikola Budzáková

Oľga Tichá

Paula Reiselová

Petra Buzgovičová

Petra Šebeňová

Silvia Augustínová

Soňa Žilčayová

Tatiana Machovcová

Veronika Ďuricová

Veronika Kapustová

Viktoria Wondimu

Zdena Faragulova

Zuzana Ďurovková

Zuzana Mulikova

Zuzana Topoľančinová