ARTivizujem sa!

Rovnako ako minulý rok, aj tento rok sme pripravili súťaž pre študentov stredných škôl. 

 

Cieľom súťažiacich študentských tímov bolo vizuálnou (plagát, koláž, streetart, fotografia, komix) alebo audiovizuálnou formou (spot, krátky film...) vyjadriť svoj názor na porušovanie práv znevýhodnených skupín obyvateľstva.

 

Zamerať sa mali na budovanie tolerancie verejnosti voči jednej z nasledujúcich štyroch skupín:

-  tradičné menšiny (rómska, maďarská a pod.)

-  nové menšiny (prisťahovalci, utečenci)

-  LGBTI komunita (komunita ľudí na základe inej sexuálnej orientácie)

-  hendikepovaní ľudia

 

Do súťaže sa prihlásilo takmer 80 škôl z celého Slovenska. 

 


Víťaznou prácou sa stal spot Šimona Tomáša z Gymnázia Vazovova v Bratislave s názvom Som človek, ktorý si môžete pozrieť tu.

 

 

Druhú cenu získal plagát Viliama Onda z SOŠ Košická v Prešove.

 

 

Tretie miesto obsadil spot Zuzany Senčákovej a Martiny Camastralovej z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi. Môžete si ho pozrieť tu.

 

Ďakujeme všetkým školám a študentom, ktorí sa do súťaže zapojili.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné OZ Človek v ohrození.