Ekomagnetka

 

Súťaž o najlepší grafický návrh

 

V spolupráci s EkoFondom, n.f. sme pripravili súťaž, v ktorej bolo úlohou súťažiacich vytvoriť grafický návrh potlače magnetky, ktorý čo najzaujímavejšou formou zobrazuje potrebu šetrenia a hospodárneho zaobchádzania s energiou v domácnosti / v škole / v meste. 

 

Najlepšie grafické návrhy budú použité ako podklad pre propagačné predmety (magnetky), ktoré vyrobí EkoFond v náklade niekoľko tisíc kusov a bude ich používať pri osvete problematiky šetrenia energiou.

 

Do súťaže bolo zaslaných 163 grafických návrhov od študentov 16 škôl z celého Slovenska. Porota vybrala 10 najlepších z nich, a tieto ste mali možnosť vidieť v KC Dunaj počas festivalu Jeden svet. 3 najlepšie návrhy použije Ekofond ako podklad na svoje prezentačné magnetky.

 

Tri ocenené práce v súťaži Ekomagnetka:

 

Simona Svitková, ŠUV J. Vydru, Bratislava

 

Zuzana Bartová, ŠUV J. Vydru, Bratislava

 

Denisa Krausz, SSOŠ Postupimská, Košice

 

 

 

 

Súťaž je realizovaná s finančnou podporou EkoFondu, n.f.