Partneri

Generálny partner

 

 

Spoluorganizátori

 

 

Partneri

 

Podujatie je realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR

v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Človek v ohrození. 

 

 

 

 

 

 

Táto aktivita sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

 

 

 

 

 

 

Podujatie finančne podporil 

 

 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

 

 

 

            

 

 

 

                           

 

 

Mediálni partneri

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Produktoví partneri