Porota Ceny Jedného sveta

 

Dr. hab. Jadwiga Hučková, Poľsko

 

Prednáša v Inštitúte audiovizuálnych umení Jagelonskej univerzity v Krakove. Je členkou Programovej rady a výberovej komisie Krakovského filmového festivalu. Zúčastnila sa medzinárodného projektu -  VISEGRAD DOCUMENTARY FILM LIBRARY - Praha 2002.

Pôsobila v porotách mnohých medzinárodných festivalov dokumentárneho filmu. Pracuje tiež ako expert Poľského filmového ústavu.

 

 

 

Ingrid Mayerová, Slovensko

 

Doc. Mgr. Ingrid Mayerová, ArtD. je pedagogičkou a vedúcou Ateliéru dokumentárnej tvorby FTF VŠMU. Absolvovala FAMU Praha. Venuje sa dramaturgii dokumentárnych filmov. 
Bibliografia: Miklós Jancsó (monografia, 1990), Dramaturgia nehranej audiovizuálnej tvorby (učebnica, 2000), Základná dokumentárna škola (zborník, 2001), Ostáva človek Martin Slivka (monografia, 2009).
Z filmografie: scenár TV inscenácie Machinko, spoluautorka scenára filmu Martin Slivka muž ktorý sadil stromy, réžia dokumentárnych filmov Rozhovory o príbehuNataša Bohumila Jolana, dramaturgia viacerých autorských, populárno-náučných, vzdelávacích dokumentárnych filmov, autorka 12-dielneho cyklu Ženy o ženách.

 

 

 

 

Martin Štoll, Česká republika

 

Režisér, scenárista, dramaturg a teoretik dokumentárneho filmu, pedagóg a nakladateľ, v súčasnosti rektor Literárnej akadémie (Súkromnej vysokej školy Josefa Škvoreckého) v Prahe. Absolvent katedry dokumentárnej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte AMU v Prahe (MgA., 1997) a doktorantského štúdia na tej istej fakulte (Ph.D., 2001), za docenta bol menovaný v odbore dokumentárny film na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave (2007). Natočil 53 dokumentárnych filmov. Je dlhoročným porotcom medzinárodných festivalov, zúčastnil sa alebo organizoval mnoho workshopov doma aj v zahraničí (Riga, Marseille, Amsterdam, Berlín, Regensburg, New York), pedagogicky pôsobil aj na University of Glasgow a University of Jyväskylä.