Študentské súťaže

Tento rok sme pre žiakov pripravili hneď tri súťaže.

 

Žiaci základných škôl mali v súťaži Ekomagnetka pripraviť grafický návrh potlače magnetky, ktorý čo najzaujímavejšou formou zobrazuje potrebu šetrenia a hospodárneho zaobchádzania s energiou.

 

Stredoškoláci sa mohli v súťaži ARTivizujem sa! umeleckou formou vyjadriť k porušovaniu práv znevýhodnených skupín obyvateľstva. V súťaži Hľadanie zabudnutých príbehov mali za úlohu vyhľadať vo svojom okolí pamätníka totalitného režimu a audiovizuálnou alebo písomnou formou spracovať jeho príbeh.