Záštita

 

Milí návštevníci,

 

 

opäť sa vám môžem prihovoriť pri otváraní ďalšieho ročníka filmového festivalu Jeden svet a rovnako ako minulý rok, s hrdosťou, že všetky plátna a kinosály sú na pôde Starého Mesta. Tohtoročná téma – Svet v pohybe a občiansky aktivizmus - s miestami, kde sme, nesúvisí len symbolicky.

 

 

Kino Mladosť bolo svedkom Sviečkovej manifestácie z roku 1988 a dnešné KC Dunaj má výhľad na námestie, na ktorom sme pred vyše 20 rokmi volali po zmene režimu – bez toho, aby sme vedeli ako to dopadne - či nezasiahnu po zuby ozbrojené Ľudové milície alebo nás Verejná bezpečnosť nenaloží do „zelených Antonov“. Oplatí sa nezabúdať. Vyšli sme do ulíc v mene hodnôt, na ktorých boli postavené základy našej štátnosti, hodnôt, ktoré sa počas celého minulého storočia osvedčili ako nosné pre prosperujúcu spoločnosť a kvalitu života jej občanov.

 

 

Keď sa rozmohla vlna protestov v arabskom svete, rozumeli sme jej ako vzbure proti diktatúre, vôli vziať zodpovednosť za veci spoločnosti do rúk občanov.  Ďalšie udalosti z tejto časti sveta kladú pred nás, ľudí západnej demokracie často viac otázok, než odpovedí. Je každé takéto hnutie krokom vpred?

 

 

V tom istom čase, akoby zo zdroja tej istej energie, pohli sa aj ulice a námestia v USA, v Grécku, ale aj u nás. Mali či nemali ich aktéri jasno v tom, proti čomu a za čo vyšli z domovov postaviť sa aj zoči-voči represii štátnej moci? Viedla ich autentická obava o slobodu či existenciu, či  iba všeobecná frustrácia, prípadne snaha zviditeľniť sa? To sú otázky, ktoré si kladieme niekedy medzi večerou a umývaním riadu, keď na pár minút zazrieme niektorú demonštráciu v televízii. Nedokážeme a nemusíme sa úplne vžiť do myslenia tých, ktorých vidíme na obrazovkách, ale jedno vieme: dokázali osloviť davy a spoločne signalizujú, že niečo v tom našom teplučkom systéme nie je celkom v poriadku. Aká zmena dá rozumnú odpoveď na ich volanie? Verím, že 13. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet - Svet v pohybe nás v odpovediach na tieto otázky posunie ďalej.

 

 

Táňa Rosová

starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto