Chcete zorganizovať Jeden svet vo svojom meste?

Festival Jeden svet chce prinášať svoje filmy čo najširšiemu publiku na Slovensku.

 

Ak máte záujem organizovať festival vo vašom meste alebo v obci v období december 2014 až apríl 2015, prípadne aj realizovaťprojekcie v Bratislave počas konania festivalu v novembri 2014, kontaktujte nás na adrese bohmerova@clovekvohrozeni.sk