Partneri

 

Generálny partner

 

 

 

Festival Jeden svet je podporený z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis

 

 

 

Spoluorganizátori

 

      

 

 

 

 

Partneri

Podujatie finančne podporil 
                  

                             

 

 

                       

 

                        

 

                     

 

 

 

Mediálni partneri

 

 

                                

 

 

                                

 

     

 

 

 

Produktoví partneri