Porota Ceny Jedného sveta

Porota Slovenský dokumentárny film 

 

 

 

Dr. hab. Jadwiga Hučková, Poľsko

 

Prednáša v Inštitúte audiovizuálnych umení Jagelonskej univerzity v Krakove. Je členkou Programovej rady a výberovej komisie Krakovského filmového festivalu. Pracuje tiež ako expert Poľského filmového ústavu.

 

 

 

 

prof. PhDr. René Lužica, ArtD, Slovensko

 

Scenárista, etnológ, vysokoškolský profesor, zameranie v problematike menšín na Palackého univerzite v Olomouci, Česká republika. Redaktor v STV v rokoch 1985 - 2000, v oblasti publicistiky a dokumentárnej tvorby.

 

 

 

 

Pavel Paleček, Česká republika

 

Historik, režisér a producent filmu Vrah z povolania – Utrpenie sudcu Karla Vašu. Pracoval pre Lidové noviny  a tiež pre Ústav pre novodobé dejiny AV ČR.