Záštita

Vážené účastníčky, vážení účastníci,

 

je pre mňa cťou prevziať záštitu nad medzinárodným festivalom dokumentárnych filmov Jeden svet 2013, ktorý bez pochýb patrí k najvýznamnejším podujatiam zameraným na tému ľudských práv na Slovensku.

 

Etablovanosť festivalu dokazuje aj skutočnosť, že jeho tohtoročná edícia je už štrnástou v poradí a jeho pôsobnosť už dávnejšie prekročila hranice Bratislavy aj do ostatných miest Slovenska. Dovoľte mi preto v úvode poďakovať organizátorom za prejavenú dôveru, ktorá je pre mňa významná nielen z dôvodu môjho pôsobenia vo funkcii predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

 

Som rád, že sa hlavným mottom aktuálneho ročníka festivalu stalo práve heslo „Meníme svet“, ktoré reflektuje prebiehajúci Európsky rok občanov 2013 a zároveň podporuje presvedčenie, že pôvodcom významných spoločenských zmien, vrátane tých vo vzťahu k dodržiavaniu ľudských práv, môže byť aj jednotlivec alebo úzka skupina ľudí. Niet pochýb o tom, že občiansky aktivizmus, bez ohľadu na to, či je predmetom jeho záujmu lokálny alebo celospoločenský problém, je jedným zo základných nástrojov demokracie a demokratizácie. Aj naša vlastná nedávna história nám ponúka príklad, v ktorom jednotlivci, občania stáli na počiatku zásadných spoločenských zmien.

 

Význam občianskej spoločnosti však neklesá priamoúmerne s rozvojom demokracie, naopak jej úloha pokračuje aj v slobodnom prostredí – občianska spoločnosť sa stáva rovnocenným partnerom štátu a jeho inštitúcií pri tvorbe politík a výkone moci. Som rád, že môžem konštatovať, že práve Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ako jeden z prvých rezortov, uplatňuje zásadu participatívnej účasti občianskej spoločnosti pri tvorbe kľúčového národného ľudskoprávneho dokumentu – Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.

 

Každú ľudskú spoločnosť charakterizuje rôznorodosť. Nie je podmienkou, aby sme so sebou navzájom vo všetkom súhlasili a mali rovnaký názor. Podstatnou je už samotná ochota k tolerancii a načúvaniu postojov a potrieb iných. Som presvedčený o tom, že festival Jeden svet je skvelým nástrojom ako v ľuďoch povzbudiť túto toleranciu a zároveň citlivosť vnímania prejavov jej absencie.

 

Dovoľte mi preto na záver vyjadriť poďakovanie organizátorom za prípravu tohto podujatia a zaželať mu bezproblémový priebeh.

 

S pozdravom

 

Miroslav LAJČÁK

 

 

 

Milí priatelia,

 

Teším sa, že aj tento rok môžem stáť pri filmovom festivale Jeden svet. Opäť sa stretávame v kinosálach v Starom Meste. Mám mimoriadnu radosť, že tento rok pribudlo do programu aj nové kino, kde sa bude premietať pre školy – Dobré kino v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici.

 

Palác je pre mňa zosobnením motta tohto ročníka festivalu – Meníme svet. História tohto miesta akoby združovala tie najhoršie hrôzy 20. storočia. Odtiaľ pred vojnou utekala rodina, ktorá si ho dala postaviť,  neskôr sa palác hemžil fašistami, ktorí si tu vytvorili sídlo veľvyslanectva Ríše, a o pár rokov na to ho komunisti zmenili na svoju výkladnú skriňu – Múzeum V.I. Lenina. Potom pustol.
A čo dnešok? Palác je miestom, kde umenie a sloboda píšu jeho nové dejiny. Zároveň dokazuje, že neplatí to, na čo sme z verejného života zvyknutí - že (bez peňazí) nič nezmôžeme a že každá zmena musí byť zmenou k horšiemu.

 

Obrazy ľudí, ktorí mali odvahu akokoľvek pozitívne vybočiť z radu, uvidíme aj na tomto festivale.  Aj filmy majú moc meniť svet – ak nás inšpirujú alebo ak si vďaka nim uvedomíme takú banalitu – že možno sa každodenné tragédie miliónov ľudí nedejú TU, ale dejú sa práve TERAZ. Naša ľudskosť sa meria podľa toho, ako veľmi si myslíme, že sa nás nič z toho netýka.

 

Tatiana Rosová,

starostka mestskej časti Bratislava - Staré mesto