Alumíniový vek

Die Akte Aluminium


Kinosála: 
Začiatok: 
Saturday, November 22, 2014 - 20:30
Spojený film: 
Zobraziť film: 
Kinosála: 
Začiatok: 
Tuesday, November 25, 2014 - 16:30
Spojený film: 
Zobraziť film: 
Kinosála: 
Bert Ehgartner / Rakúsko, Nemecko / 2012 / 52 min. / v angličtine / slovenské titulky

Hliník je všade – a to nielen v plechovkách, ale aj v potravinách, kozmetike a mnohých liekoch, vrátane väčšiny očkovacích vakcín. Hoci je to ideálny materiál na výrobu lietadiel, počítačov a pier, hromadenie hliníka v tele môže mať zničujúce následky. Alumíniový vek ukazuje ľudí, ktorých zdravie bolo vážne ovplyvnené mimovoľným vystavením hliníku. Zároveň vidí divák aj popredných vedcov, ktorí skúmajú väzby medzi neurotoxínom a rastúcou epidémiou chronických ochorení a postihnutí. V záberoch zachytených od Brazílie po Maďarsko sleduje film dlhodobý vplyv ťažby hliníka na životné prostredie a ľudí, ktorí sú zapojení do jeho výroby. Ak vás zaujíma, prečo sú rakovina prsníka, demencia, autizmus, autoimunita, alergie a chronická únava na vzostupe, Alumíniový vek je filmom, ktorý by ste mali vidieť.

 

Ďakujeme za preklad titulkov študentom Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: Michaela Gáliková, odborné vedenie: Emília Perez, PhD.Thematic Category:

Contact:
Rachel Ramos
The Video Project
rachel@videoproject.com
www.videoproject.com