Cena diváka

Aj tento rok sa mohli divácie zapojiť do hlasovania o najlepší film festivalu.

Z tých, ktorí hlasovali, sme vyžrebovali víťazov nasledujúcich cien :

1. cena - letenka pre dve osoby od -Michaela Balážová

2. - 4. cena - knižné poukážky v hodnote 20 EUR od - Michaela Potančoková, Petra Šebeňová, Peter Lipták

 

5. - 7. cena - Poukaz na 5 lekcií jogy zadarmo od  - Milošovičová, Anna Jarolínová, Jana Bečkyová