Porota Ceny Jedného sveta pre slovenský dokument

ewa

 

Ewa Ciszewska

je odbornou asistentkou na Inštitúte súčasnej kultúry Univerzity v Lodži.

Študovala na bratislavskej VŠMU a pražskej FAMU a jej hlavnými záujmami sú česká a slovenská kinematografia a filmová kultúra mesta Lodž.

Publikovala vo viacerých zborníkoch i v domácich („Kino“, „Kwartalnik Filmowy“) a zahraničných („Kino“, „Kinečko“, „Film.sk“) filmových periodikách.

Je členkou združenia Topografie – mestskej iniciatívy v Lodži. Jej posledným projektom je Nie len Hrabal.

Adaptácia českej kinematografie (2013), na ktorom spolupracovala ako autorka a redaktorka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jiri

 

 

 

Doc. MgA. Martin Stoll, Ph.D. Režisér, scenárista a dramaturg dokumentárnych filmov, teoretik dokumentu a televízie.

Natočil 53 autorských snímok (napr. Má Malá Skála, Lotyšská píseň, Irsko: Konec Evropy, Vizionář Jaroslav Šafránek, Cesta na Vostok...) a publikoval niekoľko monografií a štúdií (Jan Špáta, Český film - režiséri - dokumentaristé, 1. 5. 1953 - Zrození televizního národa...).

Pracoval ako vedúci dramaturg v Českej televízii (1999 - 2008), vyučoval na FAMU (1997 - 2003) a na Literárnej akadémii (2004 - 2013), kde bol tiež rektorom.

Momentálne pôsobí na Inštitúte komunikačných štúdií a žurnalistiky Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovy v Prahe a v Ateliéri dokumenátnej tvorby Filmovej a televiznej fakulty VŠMU v Bratislave, kde v roku 2007 tiež habilitoval.

Ako hosť prednášal i na University of Glasgow, University of Jyvaskyla a Jagellonskej univerzite v Krakove, bol členom či predsedom mnohých filmových i odborných porôt (napr. Academiafilm, Tourfilm, Jeden svet Bratislava).

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jiří Thyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zuza

 

Prof. Zuzana Gindl-Tatárová, ArtD.

absolvovala pražskú FAMU.

Desať rokov pracovala ako dramaturgička a scenáristka na Kolibe, písala pre televíziu a rozhlas. Podieľala sa na výrobe 12 celovečerných filmov,  získala celý rad filmových ocenení.

Dlhé roky spolupracovala s režisérom Š. Uhrom, rovnako so S. Párnickým, s J. Jakubiskom a M. Šulíkom.

Od r. 1990 pôsobí na FTF VŠMU, z toho 16 rokov ako prodekanka pre zahraničie. Rok strávila na New York University, The Tisch School of the Arts. Zástupkyňa SR v Eurimages.

V SFÚ jej vyšla kniha Holly-woodoo (filmové ilúzie podľa zaručených receptov), VŠMU vydalo jej Praktickú dramaturgiu. Venuje sa filmovej dramaturgii, kritike a poviedkovej tvorbe.