Záštita

kiskaVážení tvorcovia a návštevníci 15. ročníka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov  Jeden svet,

 

 keď som premýšľal o tom, aké slová adresujem Vám  a festivalu, ktorý sa nesie v znamení 25. výročia Nežnej revolúcie z novembra 1989, z pamäte sa mi vynárali pocity eufórie z toho, ako sme  sa vtedy naplno nadýchli slobody. Bol som vtedy mladý a ako väčšina ľudí v našej vlasti plný nádeje, veril som, že svet bude lepší, spravodlivejší, prinesie nám nové možnosti a príležitosti. Do značnej miery to bola pravda, ale našli sa aj takí, ktorí získanú slobodu  pochopili po svojom  a slúžila im predovšetkým na presadzovanie vlastných záujmov. Moja životná cesta ma však presvedčila, že sloboda a demokracia síce dávajú mnohé dovtedy nevídané možnosti, ale bez etiky a zodpovednosti  neprinášajú veľa dobrého. Byť slobodný totiž neznamená robiť si, čo chcem,  nebrať ohľady na iných, naopak, znamená to správať sa tak, aby sme neupierali slobodu iným a mali na pamäti, že ľudia, príroda a celý svet nie sú tu len pre  nás, ale my sme tu pre to, aby sme bránili vzácne hodnoty, ktoré nám boli dané a ktoré sme si vybojovali. 

 

Myšlienka, čin či podujatie, ktoré upozorňujú na prešľapy proti týmto hodnotám, ma vždy oslovia, navyše keď sú podané emotívnym umeleckým jazykom a zameriavajú sa na viaceré oblasti týchto stále aktuálnych etických problémov. Za  takýto čin považujem i Váš festival. Už pätnásty rok poukazuje na mnohé prehrešky či priam zločiny proti slobode, prírode a právu na plnohodnotný život doma i vo svete. Hovorí sa, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť a určite je to  pravda. No podľa mňa ešte lepšie je nielen vidieť, ale i naplno vnímať a hovoriť o tom tak, aby to upútalo a nabádalo k riešeniu  pálčivých otázok. Váš festival taký určite je, diváci uvidia mnohé umelecké i naliehavé výpovede v podobe  dokumentárnych filmov či výstav fotografií a odborníci i ostatní budú môcť o týchto témach diskutovať a prinášať mnohé podnetné návrhy, a to je veľmi cenné  a vytvára to akúsi pridanú hodnotu tohto už tradičného podujatia.

 

   Želám Vám, aby ste si z tohtoročného festivalu Jeden svet odniesli mnoho cenných zážitkov, krásnych i tých, ktoré vás prinútia premýšľať a konať v mene dobra, etiky, humánnosti a úsilia pomáhať ľuďom i prírode.

 

     Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky

 

 

táňaMilí návštevníci,

 

Slovensko – my v ňom – sme boli za posledných 70 rokov vystavení viacerým skúškam z boja za slobodu a demokraciu. Slovenské národné povstanie, August 1968, či November 1989 sú udalosťami, kedy úplne bežní ľudia v rozhodujúcej chvíli povýšili túžbu po slobode a spravodlivosti nad svoj život. Postavili sa zlu bez toho, aby tušili, čo bude nasledovať. Morálne vodcovstvo je totiž silnejšie než akákoľvek zbraň. Pamätám si na tú obrovskú eufóriu, ktorú sme zažívali pred 25 rokmi na Námestí SNP, na radosť z toho, že konečne si budeme môcť svoju budúcnosť určovať sami. Víťazstv nad totalitou prinieslo slobodu a nekonečnú možnosť výberu.

 

Ten výber sa týka najmä verejného života. Nežnou revolúciou sme odmietli obmedzenosť v myslení povýšenectvo politikov. Bohužiaľ, mnohým ešte komunizmus zo slovníka nevymizol a potrvá, kým sa tento národ poučí. Nežná revolúcia nám vliala nádej, že budúcnosť bude lepšia, no ako politička si neraz povzdychnem, ako je ťažko uchádzať sa o porozumenie v národe, ktorý pred možnosťou slobodnej voľby a vierou v seba zväčša uprednostní chiméru istôt. Napriek tomu som mala možnosť zistiť, že sú medzi nami ľudia, ktorí celý život vytvárajú niečo, čo slúži všetkým. Denne ich stretávame na ulici, robia si svoju prácu poctivo  a nesnažia sa len preto, že sa niekto pozerá.

A je jedno, či vlastnými očami alebo okom kamery.

Želám Vám silné filmové zážitky.

Táňa Rosová, starostka mestskej časti Bratislava - Staré Mesto