Jednoduché šťastie

Jednoduché šťastie


Kinosála: 
Začiatok: 
pondelok, november 30, 2015 - 17:00
Spojený film: 
Zobraziť film: 
Kinosála: 
Daniela Meressa Rusnoková, Slovensko, 2014, 30 min., slovensky (anglické titulky)

“Ja som zažil ľudí s mentálnym postihnutím, keď som mal 18 – 19 rokov, keď sa po revolúcii lámali bariéry, otvárali sa ústavy. Prvýkrát sa rozprávalo, že títo ľudia majú právo existovať vo svete, v ktorom žijeme my. Vtedy som si prvýkrát uvedomil, že sa s tým nejakým spôsobom neviem vysporiadať. A tento film, ktorý som strihal po 20 rokoch, je tak ako to Daniela natočila, istým spôsobom zázračný. S hroznou samozrejmosťou ukazuje, že títo ľudia sú schopní existovať v takom svete ako my, tešiť sa z vecí ako my. Potrebujú nejakú mieru podpory a pomoci, ale však na tom je civilizácia postavená a o tom je humanizmus. Silnejší jedinci by mali byť ústretoví a nápomocní ľuďom, ktorí sú slabší alebo v niečom diskvalifikovaní.” Marek Šulík, strihač filmu

 Filmová sekcia: Rozmanitosť v nás

Kontakt:
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
Legionárska 13
831 04 Bratislava
www.socia.sk