Návrat do horiaceho domu

Návrat do horiaceho domu


Kinosála: 
Začiatok: 
utorok, december 1, 2015 - 17:45
Spojený film: 
Zobraziť film: 
Kinosála: 
Anna Grusková, Slovensko, 2014, 70 min., slovensky, anglicky, nemecky (slovenské titulky)

Dokumentárny film Návrat do horiaceho domu predstavuje život pozoruhodnej ženy Chavivy Reickovej. Prináša nielen množstvo neznámych archívnych materiálov, spomienky pamätníkov a putovanie po Chaviviných stopách na Slovensku, vo Veľkej Británii a v Izraeli, ale predovšetkým príbeh príťažlivej osobnosti, ktorý môže inšpirovať i v súčasnosti. Chaviva pochádzala z chudobných pomerov a aktivizovala sa v mládežníckom sionistickom hnutí HaShomer HaTzair v Banskej Bystrici. Ako jedna z mála žien v predvojnovej dobe jazdila na motorke. Odišla pred fašizmom do Palestíny (dnešný Izrael), kde sa podieľala na vybudovaní kibucu Maanit. Stala sa tiež dobrovoľníčkou Palmachu – elitných jednotiek podzemnej armády židovskej komunity, ktorá usilovala o ukončenie britskej okupácie Palestíny. Napriek tomu vstúpila do britských jednotiek SOE, aby mohla pomáhať prenasledovaným Židom. Po prílete na Slovensko počas Slovenského národného povstania aktívne pomáhala nielen Židom, ale aj spojeneckým pilotom. Počas povstania bola zajatá a následne zavraždená nacistami v Kremničke.Filmová sekcia: Slovenský dokumentárny film

Kontakt:
Anzio
Mliekárenská 9
821 09 Bratislava
film@haviva.sk
info@haviva.sk
www.haviva.sk