Premeny

Transitions


Kinosála: 
Začiatok: 
nedeľa, november 29, 2015 - 16:00
Spojený film: 
Zobraziť film: 
Kinosála: 
Maia Martiniak, Slovensko, 2015, 26 min., slovensky, swahilsky (slovenské titulky)

Film Premeny zachytáva prácu slovenskej mimovládnej organizácie Človek v ohrození a jej kenských partnerských organizácii. Prvý príbeh zobrazuje miestne komunity na pobreží Kene, s ktorými mimovládne organizácie spolupracujú na udržateľnom využívaní miestnych prírodných zdrojov. Prostredníctvom ochrany významných mangrovníkových lesov podporujú ekonomický rast komunít a globálne ovplyvňujú ekosystém celej planéty. Druhý príbeh sa odohráva v centrálnej Keni, kde Človek v ohrození mení vzťah mladých ľudí k poľnohospodárstvu. Svojou prácou sa snaží znížiť percento migrácie z vidieka do veľkých miest, ktorá býva zväčša neúspešná. Mladí ľudia končia v slumoch a v ešte výraznejšej chudobe. Filmová sekcia: Férovejší svet

Kontakt:
Človek v ohrození
Diana Huľová
Baštova 5
811 03 Bratislava
hulova@clovekvohrozeni.sk
www.clovekvohrozeni.sk