Tak ďaleko, tak blízko

Tak ďaleko, tak blízko


Kinosála: 
Začiatok: 
piatok, november 27, 2015 - 18:00
Spojený film: 
Zobraziť film: 
Kinosála: 
Jaro Vojtek, Slovensko, 2015, 80 min., slovensky (anglické titulky)

Film je nahliadnutím do života ľudí postihnutých autizmom, pričom búra všeobecne zaužívané názory spoločnosti na túto vývinovú poruchu. Nevšedný film z prostredia rodín s autistickými deťmi, ktorý odhaľuje každodennú náročnosť života s nimi. Nie je však postavený na výpovediach a dialógoch, ale na konkrétnych bezprostredných situáciách, v ktorých sa zamýšľa nad otázkami rodičovskej a partnerskej lásky ľudí s autizmom. Dokument vznikal sedem rokov v spolupráci s neziskovou organizáciou Autistické centrum Andreas, ktorá sa venuje odbornej a komplexnej pomoci ľuďom s autizmom, ako aj podpore ich rodín.Filmová sekcia: Slovenský dokumentárny film

Kontakt:
AH Production
Barbara Hessová
Irkutská 14/D
851 10 Bratislava
hessova@ah.sk
www.ah.sk