Vtedy v Bratislave

Vtedy v Bratislave


Kinosála: 
Začiatok: 
štvrtok, november 26, 2015 - 16:30
Spojený film: 
Zobraziť film: 
Kinosála: 
Začiatok: 
sobota, november 28, 2015 - 15:00
Spojený film: 
Zobraziť film: 
Kinosála: 
Tereza Križková, Slovensko, 2015, 40 min., slovensky (anglické titulky)

Absolventský film dokumentaristky Terezy Križkovej (VŠMU) rozpráva príbeh dvoch sestier – Zuzany a Táni, ktoré emigrovali v roku 1968 z Československa do Švédska, kde žijú dodnes. Vychádza z autobiografickej knihy ich matky Žofie Langerovej: Vtedy v Bratislave. Môj život s Oskarom L. Film je osobným príbehom rodiny židovského pôvodu putujúcej dejinami kultúr, ideológií, politických systémov a diktatúr. Je veľkým príbehom žien a ich vnútornej slobody, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu. Citlivým pohľadom sleduje každodenný život v priereze pohnutej histórie Európy 20. storočia.

 Filmová sekcia: Slovenský dokumentárny film

Kontakt:
VŠMU
Filmová a televízna fakulta
Svoradova 2
813 01 Bratislava
Katedra produkcie a distribúcie
Doc. Ján Oparty, ArtD.
oparty@vsmu.sk
www.vsmu.sk