Jury of The One World Prizes

 

JURY OF THE ONE WORLD INTERNATIONAL PRIZE

 

Jadwiga Hučková pôsobí v Inštitúte audiovizuálnych umení Jagelonskej univerzity v Krakove. Odborne sa zaoberá stredoeurópskym dokumentárnym filmom a českým a slovenským hraným filmom. Študovala dejiny umenia, filmovú vedu a žurnalistiku, za socializmu pôsobila v nezávislom rozhlasovom štúdiu Alma–Radio. Je členkou Programovej rady a výberovej komisie Krakovského filmového festivalu a v minulosti pôsobila v porotách viacerých medzinárodných festivalov v Európe.

 

 

 

 

Máša Noviková je dokumentaristka, pôsobí v Holandsku. Študovala pegagogiku na Moskovskej univerzite a krátko pracovala ako učiteľka ruského jazyka a literatúry. Krátko pred pádom Berlínskeho múru sa presťahovala do Holandska, kde začala pracovať ako výkonná riaditeľka v holandskej štátnej televízii. Zároveň študovala scenáristiku a réžiu u Stefana Mayakowskeho. Od roku 2000 začala s režírovaním vlastným dokumentárnych filmov.

 

 

 

 

Miro Ulman pôsobí v Slovenskom filmovom ústave, posledných šesť rokov je aj členov Rady tejto inštitúcie. Je zástupcom Slovenska vo viacerých medzinárodných odborných inštitúciách, zakladateľom a redaktorom viacerých slovenských periodík zameraných na kinematografiu. Je tiež členom programového tímu MFF Art Film Fest Trenčianske Teplice / Trenčín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE JURY OF SLOVAK DOCUMENTARY PRIZE

 

Profesorka Ingrid Mayerová sa venuje dramaturgii dokumentárnych filmov, vyučuje a vedie ateliér dokumentárnej tvorby na VŠMU. Absolventka pražskej FAMU a Summer Academy of Cultural Management Rady Európy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nataša Dudinski sa narodila v Košiciach, od roku 1994 žije v Jeruzaleme. Po štúdiu jazykov na pražskej Univerzite Karlovej a medzinárodných vzťahov na newyorskej Columbia University, v Jeruzaleme študovala film na Sam Spiegel Film and TV School. V roli režisérky, kamaramanky, strihačky či producentky sa podieľala na mnohých ocenených dokumentárnych filmoch pre Českú a Izraelskú televíziu, ako aj ďalšie médiá.

 

 

 

 

 

  

Iwona Łyko je doktorandka na Fakulte umení Univerzity Karlovej v Prahe, predtým študovala slovanskú filológiu a audiovizuálne umenie na Jagenskej univerzite v poľskom Krakove. Od roku 2009 pracuje v Národnom filmovom archíve v Prahe, kde sa zaoberá dokumentmi.