Regions

 

Banská Bystrica

Amnesty International

6.-10. December 2016 

Bardejov OZ Different                                        12 .-18. December 2016
Čadca Kysucká knižnica v Čadci                         February  2017

Humenné

Iniciatíva Od veci k veci

17.-20. November 2016

Liptovský Mikuláš

 

Lučenec

OZ Danubestory

 

 

15.-18. March 2016

 

19.-21. January 2017

Malacky  MCK Malacky February 2017
Modra  Amavet klub č. 878 January 2017 
Myjava OZ Kruhy 3.-5. February 2017 
Piešťany OZ Kvas January 2017 
Poprad Mesto Poprad 14.-17. March 2017  
Púchov Podivný Barón 25.-28. November 2017 
Prievidza BERKAT 13.-18. March 2017
Richvald Združenie Richvaldof 11.-12. February 2017 
Strážky - Spišská Belá SNG - kaštiel Strážky March 2017 
Stropkov KDMS Stropkov  
Trstená OZ V.I.A.C. March 2017 

Vranov nad Topľou

KOMPA.s 9.-11. March 2017 
Žilina Stanica Záriečie 24.-26. November 2016