Chcete zorganizovať Jeden svet vo svojom meste?

Festival Jeden svet chce prinášať svoje filmy čo najširšiemu publiku na Slovensku.

 

Ak máte záujem organizovať festival vo vašom meste alebo v obci v období november 2016 až máj 2017, prípadne aj realizovaťprojekcie v Bratislave počas konania festivalu mimo festivalových kinosál, kontaktujte nás na adrese nora.benakova@clovekvohrozeni.sk