Múry

Walls


Kinosála: 
Začiatok: 
piatok, október 14, 2016 - 16:30
Spojený film: 
Zobraziť film: 
Kinosála: 
Začiatok: 
nedeľa, október 16, 2016 - 15:30
Spojený film: 
Zobraziť film: 
Kinosála: 
Pablo Iraburu, Migueltxo Molina / Španielsko/ 2015 / 83 min. / anglicky, arabsky, francúzsky, španielsky / české titulky

Keď padol Berlínsky múr a s ním aj východný blok, ľudia s nadšením vítali nový svet bez hraníc. O viac ako štvrťstoročie neskôr, svet ako keby bol rozdelený viac, než kedykoľvek predtým. Štáty oddeľujú nové múry, ploty a ostnaté drôty. Na každej strane pritom zostávajú ľudia s ich rôznorodými životmi a nádejami. Režiséri Pablo Iraburu a Migueltxo Molina prepájajú osudy týchto ľudí z opačných strán hraníc medzi Mexikom a USA, Španielskom a Marokom, Juhoafrickou republikou a Zimbabwe. Vydarený filmársky experiment však ponúka viac než len intímne portréty ľudí – skúma múry aj ako fenomén súčasnosti.Filmová sekcia: Za našim plotom

Kontakt:
Youn Ji
Autlook Filmsales
Spittelberggasse 3/14
1070 Vienna
Austria
tel.: +43 720 346 934
e-mail: youn@autlookfilms.com
website: www.autlookfilms.com