Poroty Ceny Jedného sveta

 

 

POROTA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE JEDNÉHO SVETA

                                                                                                                                                                                   

 

Izraelsko-holandský scenárista a režisér Benny Brunner filmuje dokumentárne filmy s medzinárodným rozsahom od druhej polovice 80tych rokov. Nakrúca politické filmy, v ktorých sa stavia na stranu ľudí, ktorých nepočuť, "tých druhých“. Izraelsko – palestínsky konflikt, židovská otázka v 20. storočí, izraelská a európska história, ale aj inšpirujúci jednotlivci, sú hlavnými témami Brunnerových dokumentov. Diváci považuju mnohé z jeho filmov za rozvratné, Brunner to berie ako kompliment. Okrem nakrúcania vedie Brunner divadelné improvizačné workshopy, písal texty pre stand-up komika a vyučoval mediálnu výchovu na stredných školách. 

 

 

 

 Nathalie Borgers, narodená v roku 1964 v Bruseli, študovala žurnalistiku vo svojom rodisku. Neskôr sa presťahovala do San Francisca, kde pokračovala v štúdiu réžie a produkcie. V roku 1989 získala cenu za najlepší študentský dokument od Národnej akadémie pre televízne umenie. Stala sa výkonnou producentkou a režisérkou v Atriom Production v San Franciscu. Nakrútila a napísala scenáre k viacerým oceneným dokumentom v rámci rôznych produkčných spoločností vo Francúzsku, Belgicku a Rakúsku. Okrem toho, že je úspešnou scenáristkou a režisérkou, Nathalie Borgers vedie semináre o vývoji dokumentu v rôznych krajinách Európy a Afriky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Kirchhoff je nezávislý režisér a producent. Študoval dokumentárnu tvorbu, réžiu a dramaturgiu v Bratislave. Po štúdiu založil vlastnú produkčnú spoločnosť orientovanú na nezávislý, autorský dokumentárny film. Produkoval a koprodukoval mnohé významné slovenské a české dokumentárne filmy posledného desaťročia, na VŠMU dnes vedie ateliér venovaný autorskému dokumentárnu filmu. Je členom Európskej filmovej akadémie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROTA SÚŤAŽE SLOVENSKÝCH DOKUMENTÁRNYCH FILMOV 

 

(c) Karel Cudlín, Nová Beseda

Andrea Slováková je dokumentaristka, kurátorka, pedagogička, vydavateľka. Študovala média a filmovú vedu na Slovensku aj v zahraničí. Pôsobila vo vedení Mezinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava, s ktorým dodnes externe spolupracuje. Publikuje texty o filme v rôznych periodikách a prednáša na Masarykovej univerzite, príležitostne na Univerzite Karlovej v Prahe a Univerzite Palackého v Olomouci. Natočila napríklad portrét matematika Petra Vopěnku, film o mrakoch, esej o dozorných mechanizmoch a experimentálny film o českom priemysle.  

 

Ewa Ciszewska pôsobí ako odborná asistentka v Inštitúte modernej kultúry na Univerzite v Lodži. Jej hlavnými záujmami sú česká a slovenská kinematografia a filmová kultúra v Lodži. Publikovala v poľskej („Kino“, „Kwartalnik Filmowy“) a zahraničnej („Kino-Ikon“,„Kinečko“, „Film.sk“) filmovej tlači. Je spoluautorkou a spolueditorkou publikácie Hrabal i inni. Adaptacje czeskiej literatury (Hrabal a ďalší. Adaptácie českej literatúry, 2013), spoluautorkou katalógu filmov z prostredia Litzmannstadtského geta Time of the Litzmannstadt Ghetto (2014) a spoluautorkou a spolueditorkou Kultury filmowej współczesnej Łodzi (Filmová kultúra v dnešnom Lodži, 2015).

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Dudková posobí v Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied a je redaktorkou či členkou viacerých redakcií odborných časopisov. Pôsobila na Karlovej univerzite v Prahe a VŠMU v Bratislave. Zaoberá sa najmä transkultúrnymi vplyvmi v slovenských a balkánskych kinematografiách, teóriami balkanizmu, multikulturalizmu a postkoloniality. Je autorkou množstva štúdií a troch samostatných monografií.