Regiony

 

Mesto Organizátor Dátum konania

Banská Bystrica

 

Banská Štiavnica

Amnesty International

 

Dobre bude, o.z.

6.-10. december 2016 

 

30.marec-1.apríl 2017

Bardejov OZ Different                                        12 .-18. december 2016

Čadca

 

Giraltovce

Kysucká knižnica v Čadci 

 

 

Jeden svet Giraltovce                    

február 2017

 

6.-9. apríl 2017

Humenné

Iniciatíva Od veci k veci

17.-20. november 2016

Liptovský Mikuláš

 

Lučenec

OZ Danubestory

 

Jeden svet v Lučenci 

15.-18. marec 2017

 

17.-18. marec 2017

Malacky 

 

Martin

MCK Malacky

 

Premena - Spolupráca v Turci, o.z.

15. február 2017

 

22. apríl 2017

Modra  Amavet klub č. 878 január 2017 
Myjava OZ Kruhy 24.-25. február 2017 
Piešťany OZ Kvas 20.-22. január 2017 
Poprad Mesto Poprad 14.-17. marec 2017  
Púchov Podivný Barón 25.-28. november 2017 
Prievidza BERKAT 13.-18. marec 2017
Richvald Združenie Richvaldof 11.-12. február 2017 
Strážky - Spišská Belá SNG - kaštiel Strážky 3. - 10. marec 2017 

Stropkov

 

Svidník

Jeden svet Stropkov

 

Jeden svet Svidník

4.-6. máj 2017 

 

11.-14. máj 2017

Trstená

OZ V.I.A.C. marec 2017 

Vranov nad Topľou

KOMPA.s 9.-11. marec 2017 
Žilina Stanica Záriečie 24.-26. november 2016 

 

Dátumy konania jednotlivých regionálnych festivalov budeme upravovať postupne, ako nám ich budú organizátori posielať.

 

Ak chcete zorganizovať festival vo vašom meste, píšte na nora.benakova@clovekvohrozeni.sk, 02-55422254.