Slepá škvrna

Slepá škvrna odhalí fenomény, ktoré nás oberajú o slobodu, sú okolo nás, napriek tomu ich nevidíme, alebo nechceme vidieť. Patrí sem napríklad novodobé otrokárstvo, pedofília, sexuálne násilie ako aj zneužívanie osobných údajov.