Google náš každodenný

Kedy, ako často a s kým komunikujeme. Čo každý deň nakupujeme. Kadiaľ chodíme. Všetko toto a mnohé iné o nás “vedia”. Akoby niekto neustále stál za našim chrbtom a vedel o každom kroku, ktorý spravíme. Online stránky a aplikácie, ktoré dennodenne používame, majú našu dôveru a my sa nad tým už vlastne ani nezamýšľame. Je to však správne? Je práve v tomto prípade dôvera na mieste? Vieme, ako nakladajú s našimi citlivými osobnými údajmi? Odpovede hľadajte na blogu!