10 rokov lásky

10 rokov lásky
Trailer: 


Kinosála: 
Začiatok: 
štvrtok, október 12, 2017 - 18:30
Spojený film: 
Zobraziť film: 
Kinosála: 
r. Adam Hanuljak / Slovensko / 2017 / 95 min. / slovensky, česky, anglicky, poľsky / slovenské titulky

Dokumentárny film „10 rokov lásky“ vypovedá o problematike mladých rodín v súčasnej Európe. Zachytáva päť párov, ktoré sa pred viac ako dekádou stali rodičmi. Časozbernou metódou sa v 5-ročnom intervale sledujú ich životné osudy. Prevládajúce prvotné témy ako zmena životného štýlu alebo sociálno-ekonomická situácia časom ustupujú do úzadia a úvahy protagonistov smerujú viac k výchove detí, k partnerským vzťahom či krízam a vrcholia rozchodmi alebo smrťou. Film sa zameriava na zobrazenie osobitého sveta jednotlivých párov, na ich vlastné reflektovanie zmeny či vývoja vo vnímaní seba samého, svojej rodiny a životných situácií. Intímne výpovede protagonistov filmu, ich konkrétne životné príbehy a vyrovnávanie s vlastnými špecifickými problémami, hovoria o jedinečnej ľudskej skúsenosti, ktorá pramení z fundamentálnej úlohy človeka stať sa rodičom bez ohľadu na prekážky či politický kontext.Filmová sekcia: Slovenský dokument

Kontakt:
Peter Snadík
DogDocs o. z.
Bratislavská 415/15
01001 Žilina
Slovensko
tel.: +421 907 353 287
e-mail: snadik@dogdocs.sk