Farida

Asylbarna: Farida


Kinosála: 
Spojený film: 
Zobraziť film: 
Ragnhild Sørheim / Nórsko / 2015 / 16 min. / slovenský dabing

Vo februári 2015 bola deväťročná Farida po takmer štyroch rokoch strávených v Nórsku deportovaná do Afganistanu. Do krajiny, v ktorej nikdy nebola, ktorej jazyk a kultúra sú jej cudzie. Chýbajú jej kamaráti, škola aj bezpečie malého mesta Dokka. Krátky dokumentzobrazuje dôsledky nórskej azylovej politiky. Napriek silným väzbám na krajinu bolo za posledné roky viacero detí deportovaných z Nórska kamsi preč. Deti sa v týchto situáciách ocitli nevinne a sú zároveň veľmi zraniteľné. Je preto dôležité vypočuť si aj ich hlas. Farida v tomto filme rozpráva svoj príbeh vôbec po prvýkrát. Sledujeme jej nový život v neznámom Kábule, kde hovorí o tom, ako jej Nórsko chýba, hovorí o budúcnosti, ktorú jej ktosi náhle vzal.

 

 

Projekcia filmu Farida sa realizuje ako súčasť projektu „Norway as a source of experience of media education against xenophoby and discrimination”, podporeného sumou 5 000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 - 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Norway as a source of experience of media education against xenophoby and discrimination”,  je výchova detí a mládeže na Slovensku k otvorenej, tolerantnej a empatickej  komunikácii.Filmová sekcia: Jeden svet deťom

Kontakt:
Toril Simonsen
Norwegian Film Institute
Dronningensgate 16
0152 Oslo
Norway
tel.: +47 224 745 00
e-mail: ts@nfi.no
website: www.nfi.no