OKUPÁCIA 1968

Okupácia 1968
Trailer: 


Kinosála: 
Začiatok: 
piatok, október 12, 2018 - 17:15
Spojený film: 
Zobraziť film: 
Kinosála: 
Jevdokija Moskvina, Linda Dombrovszky, Magdalena Szymków, Marie Elisa Scheidt, Stefan Komandarev / Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko / 2018 / 130 min. / slovensky, česky, poľsky, maďarsky, bulharsky, nemecky, rusky / slovenské a anglické titulky

Dokumentárny projekt o auguste 1968 je kolektívnym subjektívnym pohľadom na vojakov „spriatelených“ armád počas okupácie Československa v auguste 1968 a na úlohu, ktorú v nej zohrali. Hlavnou otázkou je, ako sa „malý človek“ správa v konfrontácii s tzv. „veľkým príbehom“. Akú úlohu pri tom zohráva osobná zodpovednosť, zachovanie osobného uhla pohľadu a morálka? A čo sa stane v momente, keď si musia vybrať medzi záchranou života a uposlúchnutím rozkazu?Filmová sekcia: Slovensko a Česko za ľudské práva

Kontakt: