ZACHOR – PAMÄTAJ

Zachor – Pamätaj


Kinosála: 
Začiatok: 
utorok, október 16, 2018 - 01:15
Spojený film: 
Zobraziť film: 
Kinosála: 
Ľubo Stacho, Monika Stacho / Slovensko / 2018 / 55 min. / slovensky / anglické titulky

Projekt Zachor (2015 – 2017) mapuje pamäť miesta Laskár neďaleko Novák, kde bol v rokoch 1941 až 1944 pracovný a koncentračný tábor pre židov. Väzni boli zbavení nielen hospodárskych a sociálnych, ale aj základných občianskych a ľudských práv. Pod hrozbou deportácií podávali mimoriadne pracovné výkony, čím zabezpečili nielen samofinancovanie tábora, ale aj profit pre slovenský štát. O svojich spomienkach na tábor, v ktorom boli internovaní a prežili tam časť svojej mladosti, hovorí päť pamätníkov. Z ich výpovedí sa dozvedáme o neuveriteľnej ľudskej túžbe žiť a prežiť, nerezignovať ani v tých najťažších situáciách.Filmová sekcia: Slovensko a Česko za ľudské práva

Kontakt: