Program Košice

12.10.2018  PIATOK

 

ARTFORUM

18:00  Jeden svet s Absyntom: Beseda s Evou Umlauf k jej novej knihe z vydavateľstva Absynt – Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči

 

15. 10.2018  PONDELOK 

 

KINO ÚSMEV

18:00 V zajatí / Bernadett Tuza-Ritter / Maďarsko, Nemecko / 2017 / 89 min. / maďarsky / české a anglické titulky / (SŠ)

20:00 Nerodič / Jana Počtová / Česko / 2017 / 83 min. / česky / anglické titulky / (MPV)

 

TABAČKA KULTURFABRIK - KINOSÁLA

17:00 Cudzinec v raji / Guido Hendrikx / Holandsko / 2016 / 73 min. / anglicky / české a anglické titulky / (SŠ)

19:00 Rodinné mäsiarstvo / Marijn Frank / Holandsko / 2017 / 15 min. / český dabing / (JSD) (VSTUP VOĽNÝ)

19:15 Cirkus Rwanda / Michal Varga / Česko, Slovensko / 2018 / 80 min. / česky, rwandsky, anglicky / slovenské a anglické titulky / (SČĽP)

21:00 Keď príde vojna / Jan Gebert / Česko, Chorvátsko / 2018 / 76 min. / slovensky / anglické titulky / (SČĽP)

 

 

16. 10.2018  UTOROK

 

KINO ÚSMEV

16:00 Čističi / Hans Block, Moritz Riesewieck / Nemecko, Brazília, Holandsko, Taliansko, USA / 2018 / 80 min. / anglicky / české a anglické titulky / (UP)

18:00 Lepším človekom / Lawrence Jackman, Attiya Khan / Kanada / 2017 / 79 min. / anglicky / české titulky / (HH)

 

TABAČKA KULTURFABRIK - KINOSÁLA

17:00 Silvana/ Mika Gustafson, Christina Tsiobanelis, Olivia Kastebring / Švédsko / 2017 / 90 min. / anglicky, arabsky, litovsky, švédsky / české a anglické titulky / (HH)

19:00 Osudy slobody / Jakub Šuvada / Slovensko / 2018 / 21 min. / slovensky / anglické titulky / (ŠP) + Q&A (VSTUP VOĽNÝ)

20:30 Hranice práce / Anna Kryvenko / Česko, Lotyšsko, Slovensko / 2018 / 80 min. / česky, slovensky, rusky / slovenské titulky / (SČĽP)

 

17.10. 2018  STREDA

 

KINO ÚSMEV

18:00 Keď sa Boh nepozerá / Till Schauder / USA, Nemecko / 2017 / 88 min. / anglicky, perzsky, nemecky / české a anglické titulky / (HH)

20:00 Ženy Zlatého úsvitu / Håvard Bustnes / Nórsko, Dánsko, Fínsko / 2017 / 92 min. / anglicky, grécky / české a anglické titulky / (MPV)

 

TABAČKA KULTURFABRIK - KINOSÁLA

17:00 Hľadač mín / Hogir Hirori, Shinwar Kamal / Švédsko / 2017 / 82 min. / kurdsky / české a anglické titulky / (HH)

19:00 Rozárka a kuchárky bez domova / Theodora Remundová / Česko / 2017 / 15 min. / česky / (JSD) (VSTUP VOĽNÝ)

19:15 Čističi  / Hans Block, Moritz Riesewieck / Nemecko, Brazília, Holandsko, Taliansko, USA / 2018 / 80 min. / anglicky / české a anglické titulky / (UP)

 

18.10.2018  ŠTVRTOK

KINO ÚSMEV

21:00   ZATVÁRACÍ FILM Prípad Kalmus / Adam Hanuljak / Slovensko / 2018 / 78 min. / slovensky, nemecky / slovenské a anglické titulky / (SČĽP) 

22:30   Recepcia 

 

  

SEKCIE:

SLOVENSKO A ČESKO ZA ĽUDSKÉ PRÁVA (SČĽP)

SLEPÁ ŠKVRNA (SŠ)

HRDINOVIA A HRDINKY (HH)

MÁTE PRÁVO VEDIEŤ (MPV)

UHOL POHĽADU (UP)

JS DEŤOM (JSD)

ŠPECIÁLNE PREMIETANIE (ŠP)