34. dodatok: Právo na manželstvo / The 34th: The Story of Marriage Equality

dátum a čas / date & time | 10.10. 18:30
po projekcii filmu 34. dodatok: Právo na manželstvo | after screening of The 34th: The Story of Marriage Equality
miesto / venue | Kino Lumiére
jazyk / language | angličtina / English
dĺžka diskusie / lenght | 30′

👤 moderátorka / presenter | Frédérique Halászová (Človek v ohrození)
👤 hostia / guests | Grainne Haley (šéfka kampane Yes Equality), Martin Macko

SLOVENČINA 🇸🇰
Diskusia v spolupráci s Veľvyslanectvom Írskej republiky, Teplárňou a Iniciatívou Inakosť nadväzuje na film 34. dodatok: Právo na manželstvo. Preklenúc dekádu, ktorá viedla k 34. dodatku írskej ústavy, dokument Lindy Cullen a Vanessy Gildey (nominácia a cena IFTA) sleduje zakladateľov a členov organizácie Marriage Equality, počas ich kampane za rozšírenie zákonného manželského zväzku na páry rovnakého pohlavia.

Diskusia sa koná v spolupráci s Veľvyslanectvom Írskej republiky, Iniciatívou Inakosť a Teplárňou.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
The discussion in cooperation with the Embassy of the Republic of Ireland, Tepláreň and Inakosť Initiative follows the film 34th – the Story of Marriage Equality. Crossing over a decade that led to the 34th Amendment to the Irish Constitution, the document of Linda Cullen and Vanessa Gildey (IFTA nomination and award) observes the founders and members of Marriage Equality during their campaign to extend the legal marriage to same-sex couples.

Discussion takes place in cooperation with the Embassy of Irish Republic, Inakosť Initiative and Tepláreň.