Absynt – Čo to má spoločné so mnou? / Absynt – A Crime in The Family

dátum a čas / date & time | 12.10. 14:00
miesto / venue | Albrechtov dom, Kapitulská 1, 811 01 Bratislava;
Pri Úrade vlády
jazyk / language | slovenčina, nemčina / Slovak, German
dĺžka diskusie / lenght | 90′ + 60′

👤 moderátor / presenter | Michal Hvorecký
👤 hostia / guests | Sacha Batthyány

SLOVENČINA 🇸🇰

Krst novinky z Absynthu autora Sachu Batthyányho “A čo to má spoločné so mnou?” a osadenie Stolpersteinu.

14:00 | krst knihy v Dome Albrechtovcov
15:30 | prechádzka s obeťami fašistov (vyberieme dve miesta z potenciálnych zastávok na trase Klariská 7, Kapucínska – most, Godrova 2, Tolstého 9)
16:00 | Stolperstein pred Úradom vlády

Batthyány, známy švajčiarsky novinár a potomok šľachtického rodu, opisuje rodinnú traumu, ktorú na tomto podujatí predstaví osobne. Jeho aristokratická teta usporiadala na konci vojny večierok na rakúsko-maďarskom pomedzí neďaleko Bratislavy, počas ktorého časť hostí zavraždila desiatky Židov. O čine sa v rodine dlho mlčalo. Jeho trauma sa podobá slovenskej skúsenosti pri vyrovnávaní sa so spoluvinou za fašistické zločiny. Preto sa po prezentácii spoločne vyberieme na komentovanú prehliadku mesta. Pristavíme sa pri niekoľkých miestach, kde sú pred domami obetí nacistov uložené pamätné kamene Stolpersteine. ch príbehy priblíži Andrej Čierny z OZ Antikomplex.sk. Na záver uložíme Stolperstein pre Jána Országha, diplomata a špióna z významnej slovenskej rodiny, ktorého zavraždili v Mauthausene.

Prechádzka a ukladanie Stolpersteinu umožnila podpora mestskej časti Bratislava – Staré mesto a grantového programu Active Citizens Fund.

Diskusia sa koná v spolupráci s vydavateľstvom Absynt, Goetheho inštitútom a Svet medzi riadkami. Finančne podporil Slovak Aid.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
Launching event of a new book from Absynt and installation of Stolperstein

Batthyány, a well-known Swiss journalist and descendant of a noble family, describes a family trauma that he will personally introduce at this event. His aristocratic aunt held a party at the end of the war, during which some of the guests murdered dozens of Jews near Bratislava. The family had been silent for a long time. His trauma is similar to the Slovak experience of coping with complicity for fascist crimes. Therefore, after the presentation together we go for a guided city tour. We stop at several places where there are placed memorial stones Stolpersteine in front of homes of Nazi victims. Their stories will be described by Andrej Čierny from organisation Antikomplex.sk. Finally, we will install Stolperstein for Ján Országh, a diplomat and spy from a prominent Slovak family who was murdered in Mauthausen.

Discussion takes place in cooperation with Absynt publishing, Goethe Institute and The World Between the Lines, with the financial help of Slovak Aid.