Absynt – Všetky Louisove deti / Absynt – All the Louis’ children

dátum a čas / date & time | 12.10. 16:00
miesto / venue | Art Books Coffee / Art Books Coffee
jazyk / language | slovenčina, poľština / Slovak, Polish
dĺžka diskusie / lenght | 90′

👤 moderátor / presenter | Samo Marec
👤 hostia / guests | Kamil Baluk

SLOVENČINA 🇸🇰
Krst knihy vydavateľstva Absynt spojený s diskusiou s autorom, poľským spisovateľom a žurnalistom Kamilom Balukom. Môžete splodiť 200 detí? Môžete z ničoho nič zistiť, že máte dvadsať bratov a sestier? Kniha Kamila Baluka nie je len dych berúcou reportážou o boome reprodukčnej medicíny v Holandsku, ale tiež správou o dnešnom svete, v ktorom je možné čokoľvek. Súčasťou podujatia bude projekcia krátkeho holandského dokumentárneho filmu Semená podvodu.

Diskusia sa koná v spolupráci s vydavateľstvom Absynt.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
Baptism of a book from Absynt publishing with discussion with the author, Polish writer and journalist Kamil Baluk. Can you beget 200 children? Can you suddenly find out that you have twenty brothers and sisters? Kamil Baluk’s book is not only a breathtaking reportage about the boom of reproductive medicine in the Netherlands, but also a report about today’s world in which anything is possible. The screening of a short Dutch documentary film Seeds of Fraud will be part of the event.

Discussion takes places in cooperation with Absynt publishing.