Cafe Európa: Chcem, aby ste panikárili! / Café Europe: I want you to panic!

dátum a čas / date & time | 13.10. 16:30
po projekcii filmu Zelená lož / after the screening of Green Lie
miesto / venue | Kino Lumiére / Cinema Lumiére
jazyk / language | slovenčina / Slovak
dĺžka diskusie / lenght | 60′

👤 moderátor / presenter | Lukáš Osvald
👤 hostia / guests | Ladislav Miko (EU komisia / EU Comission),
Terézia Gachallová (Fridays for future),
Blažena Ambróz Sedrovičová (Znepokojené matky / Concerned Mothers)

SLOVENČINA 🇸🇰
Greta Thunberg sa svojím politickým protestom stala symbolom tlaku na mocných ľudí sveta. Inšpirovala milióny ľudí naprieč planétou, predovšetkým študentov, ktorých hlas nie je zväčša vypočutý, ale tentoraz sa stali hlavným tlakom na zmenu. Výnimkou nebolo ani Slovensko, ktoré zažilo vlnu protestov, štrajkov a verejných akcií. Zmenilo sa však niečo? Sú aktivity iniciatív ako Fridays for future alebo Znepokojené matky úspešné? Prípadne, môžu byť úspešné v budúcnosti? Aká je a môže byť rola inštitúcií pri riešení klimatickej krízy?

Diskusia sa koná v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku a bude streamovaná aj online.
Jeden svet online vám prináša Slovenská sporiteľňa.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
Greta Thunberg, with her political protest, has become a symbol of pressure on the world’s powerful people. It has inspired millions of people across the planet, especially students whose voice is largely unheard of, but this time they have become the main pressure for change. Slovakia was not an exception – it experienced a wave of protests, strikes and public events. But has anything changed? Are initiatives such as Fridays for future or Concerned Mothers successful? Alternatively, can they be successful in the future? What is and can be the role of institutions in dealing with the climate crisis?

Discussion takes place in cooperation with Representation of the European Commission in Slovakia and it will be streamed online.
Slovenská sporiteľňa bank brings you One World Festival online.