Cafe Európa: Ukradnutý štát a ako vnímajú Slováci svoju budúcnosť / Café Europe: The State Capture and how do Slovaks perceive their future

dátum a čas / date & time | 12.10. 14:30
po projekcii filmu Ukradnutý štát / after screening of The State Capture
miesto / venue | A4 – priestor pre súčasnú kultúru / A4 – Space for Contemporary Culture
jazyk / language | slovenčina / Slovak
dĺžka diskusie / lenght | 70′

👤 moderátor / presenter | Vít Janeček (režisér, pedagóg, publicista a producent / director, teacher, publicist and producer)
👤 hostia / guests | Zuzana Piussi (režisérka / director),
Soňa Szomolányiová (sociologička / sociologist),
Radim Dvořák (zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR, vedúci politického tímu / deputy to Representation of the European Commission in Slovakia, head of the political team)

SLOVENČINA 🇸🇰
Vražda novinára a jeho priateľky odhalila prepojenia štátu, rôznych mafií a záujmových skupín natoľko, že ľudia išli do ulíc. Ako vznikajú kauzy a únik informácií? Tam, kde končí nový film Zuzany Piussi, začína naša diskusia o tom, aké kroky bude musieť podniknúť naša na peniaze orientovaná spoločnosť, ak chce získať späť ukradnutý štát.

Diskusia sa koná v spolupráci s projektom Svet medzi riadkami a bude streamovaná aj online.
Jeden svet online vám prináša Slovenská sporiteľňa.
Finančne podporil Slovak Aid.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
The murder of the journalist and his girlfriend revealed the connection of the state, mafia and interest groups up to a point when people went out to the streets. How are affairs and leaks of information created? Where the film of Zuzana Piussi end, our discussion begins about what steps our money-oriented society will have to take if it wants to recover the stolen state.

Discussion takes place in cooperation with the project Svet medzi riadkami (The World between the Lines) and it will be streamed online.
Slovenská sporiteľňa bank brings you One World Festival online.