EDUdrama: Veľrybia speváčka Gréta / EDUdrama: Whale singer Greta

dátum a čas / date & time | 12.10. 10:00
miesto / venue | Nová Cvernovka, Račianska 78

SLOVENČINA 🇸🇰
Program pre deti počas premietania Dusk Chorus pre dospelých.

Gréta je najslávnejšia veľrybia speváčka v mori, no jedného dňa stratí hlas. V podmorskej ambulancii morské zvieratká zistia, že choroby im spôsobujú odpadky, ktoré do mora nepatria. Spoločne vyliečime morské tvory a užijeme si veľkolepý Grétin koncert.

EDUdrama chce stierať hranice medzi javiskom a hľadiskom. Pripravujeme interaktívne divadelné predstavenia – workshopy, vďaka ktorým deti i rodičia vstúpia spolu s hercami do príbehu a vďaka hre sa učia spoznávať svet, majú priestor na hľadanie riešení a vyskúšajú si byť chvíľu niekým iným a „chodiť v jeho topánkach“.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
NO PLANET. NO FILM.
Program for children during the Dusk Chorus screening for adults. Greta is the most famous whale singer in the sea, but one day she loses her voice. In an underwater ambulance, marine animals find that diseases are causing them garbage that does not belong to the sea. Together we will cure sea creatures and enjoy the magnificent Greta’s concert.

EDUdrama wants to blur the boundaries between the stage and the auditorium. We are preparing interactive theatrical performances – workshops, thanks to which children and parents enter the story together with the actors and thanks to the game they learn to know the world, have the space to find solutions and try to be someone else for a while and ‘walk in his/her shoes’.