Filmy

COMING SOON

kompletný zoznam filmov s anotáciami zverejníme na konci augusta
we will publish a complete list of films at the end of August
klimatické
zmeny

climate
change
medziľudské
vzťahy

interpersonal
relations
technologický
pokrok

technological
development


spoločenská
situácia,
politické
režimy

social
situation,
political
regimes