Vitaj, umelá inteligencia / Hi, Ai (2019)

réžia / director | Isa Willinger
krajina / country | Nemecko / Germany
jazyk / language | angličtina, japončina, nemčina, taliančina/ English, Japanese, German, Italian
titulky / subtitles | slovenčina / Slovak
dĺžka filmu / length | 90′
vhodné od / rating | 12+

PROJEKCIE / SCREENINGS
12. 10. 2019 (So) | 18:00 | VŠMU | kúpiť lístok / buy a ticket

po projekcii nasleduje diskusia / discussion after screening

SLOVENČINA 🇸🇰
Humanoidné roboty sú ako nové bytosti na našej planéte. Pracujú na recepciách, v nákupných centrách alebo ako kuchári. A prichádzajú do našich súkromných životov… „S A.I. musia byť vaše vety krátke a k veci.“ Túto radu dostal Chuck pri vyzdvihnutí svojej novej robotickej partnerky Harmony. Spoločne idú na výlet po Kalifornii. V Tokiu je babičke Sakurai zase predstavený darček od syna – roztomilý robot Pepper. Zatiaľ čo Harmony a Chuck hľadajú lásku a Pepper s babičkou zabíjajú čas, vyvstávajú naliehavé otázky: Ako zmenia naše životy roboty a umelá inteligencia? Čo získame a čo stratíme? A kto budú hlavní protagonisti budúceho sveta? Dokument zobrazuje dnešný svet zajtrajška.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
Humanoid robots are like new creatures on our planet. They work at reception desks, in shopping malls or as chefs. And they are coming into our private lives…

„With an A.I., you have to keep your sentences short and to the point.“ 
This piece of advice is given to Chuck as he’s picking up his new robot partner Harmony fresh from the factory. Together they go on a road trip through California. As it turns out at a second glancing, the sex robot Harmony likes books and can ad lib quote Ray Kurzweil.

In Tokyo, Grandma Sakurai is introduced to the cute robot Pepper, a present from her son, so she has someone to keep her company. But soon Pepper turns out to be quite capricious, finding the old lady’s conversation topics of little interest.

While Harmony and Chuck are searching for love, and Pepper and Grandma are killing time, pressing questions arise: How will robots and artificial intelligence change our lives? What will we win, what will we lose? And, who will be the main protagonists of the future world? The documentary shows us tomorrow’s world today.

written and directed by Isa Willinger
produced by Stefan Kloos
cinematography | Julian Krubasik, bvk
editing | Stephan Krumbiegel, Olaf Voigtländer