Moje storočie / My Century (2019)

🇨🇿 Moje století

réžia / director | Theodora Remundová
krajina / country | Česko / Czech
jazyk / language | čeština / Czech
titulky / subtitles | angličtina / English
dĺžka filmu / length | 104′
vhodné od / rating | 12+

PROJEKCIE / SCREENINGS
13. 10. 2019 (Ne) | 17:30 | Kino Lumiére | VYPREDANÉ / SOLD OUT

Q&A: režisérka / director Theodora Remundová, moderuje / presenter Diana Fabiánová

SLOVENČINA 🇸🇰
Moje storočie je mozaikou príbehov zo storočia našej republiky v spomienkach storočných obyvateľov od vzniku Československa až k ich súčasnosti. „Malé“ osudy protagonistov z väčšiny regiónov našej krajiny prestupujú archívnymi obrazmi zásadných historických udalostí. Dokument je dobrodružným pátraním po našej národnej identite. Po tom, kto sme boli a kto sme. Sledujeme subjektívne svedectvo žijúcich 25 storočných ľudí v histórii našej republiky. Zásadné momenty ich osobných príbehov sledujeme v súvislosti so spoločenskými premenami od prvej republiky cez 2. svetovú vojnu, 50. roky, rok 1968 a normalizáciu až k nežnej revolúcii. Niektorým spoločenské premeny zásadne zmenili smerovanie osudu, iní sa prispôsobili. Výsledná mozaika zdôrazňuje individuálne prežitky, postoje, názory, reflektuje premenu času a dojíma v dotykoch s dobou dávno minulou skrz bezmála zázrak žijúceho storočného človeka.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
My century is a mosaic of stories from the century of our republic in the memories of century-old citizens from the foundation of Czechoslovakia to their / its present day. The ‘small’ fates of the protagonists from the majority of our country’s regions permeate the archival images of major historical events. The documentary is an adventurous search for our national identity – for who we were and who we are. We follow subjective testimonies of 25 century-old living people in the history of our republic. We observe the crucial moments of their personal stories in connection with social changes from the First Republic, through the WW II, 1950s, 1968 and the normalization until the Velvet Revolution. Some social changes significantly changed the direction of the destiny, others adapted. The final mosaic stresses individual experiences, attitudes, opinions, reflects the change of time and touches deeply in connection with a time long gone through the almost miracle of a living century-old man.

DIRECTOR | Theodora Remundová
PRODUCER | Lenka Poláková
EDITOR
| Katarína Buchanan Geyerová
CAMERA | David Čálek
SOUND | Štěpán Škoch