Kráľ záchodov / Mr. Toilet: The World’s #2 Man (2019)

réžia / director | Lily Zepeda
krajina / country | USA
jazyk / language | angličtina, čínština, hindčina, telugčina / English, Chinese, Hindi, Telugu
titulky / subtitles | slovenčina, angličtina / Slovak, English
dĺžka filmu / length | 87′
vhodné od / rating | 12+

PROJEKCIE / SCREENINGS
12. 10. 2019 (So) | 19:30 | Kino Lumiére | kúpiť lístok / buy a ticket

SLOVENČINA 🇸🇰
Pre cudzincov je to muž posadnutý toaletami, ale pre tých, ktorí ho poznajú, je „Mr. Toilet“, križiak globálnej sanitácie! Jack Sim pochádza zo Singapuru a dobre vie, čo znamená nemať adekvátne hygienické podmienky. Život sa preto rozhodol zasvätiť kríze, o ktorej sa nikto neodváži hovoriť: Hovnu. Ako svoju hlavnú zbraň použil humor a vrhol sa do najväčšej výzvy zabezpečiť 6 miliónov toaliet pre iniciatívu Clean India. No s malými zdrojmi a bez pomoci vlády je jeho epický projekt a reputácia ohrozená.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
To a stranger, he’s a guy obsessed with toilets, but to those who know him, he’s “Mr. Toilet,” a crusader in global sanitation. Born in the Singapore slums, Jack Sim knows firsthand the agonies of not having a proper loo. Now, he’s dedicating his life to a crisis no one dares talk about: Shit. Using humor as his main weapon, he plunges into his biggest challenge yet when he is asked to secure 6 million toilets for the “Clean India” initiative. But with few resources and no help from the government, his epic project and reputation are in jeopardy.

Director, Producer, Writer | Lily Zepeda
Producers |
Lily Zepeda, Tchavdar Georgiev, Eugene Efuni
Co-producer |
Greta McAnany
Executive Producers |
Conrad Whelan, Jason Choo
Written by |
Lily Zepeda, Tchavdar Georgiev, Monique Zavistovski, Hee -Jae Park
Edited by | Monique Zavistovski, Hee -Jae Park
Cinematography | Mrinal Desai, Saptarshi Roy, Khairulhakim Mohamad Bashir, Siyan Liu