Persona Grata (2019)

réžia / director | Daniela Krajčová
krajina / country | Slovensko / Slovakia
jazyk / language | slovenčina / Slovak
titulky / subtitles | angličtina / English
dĺžka filmu / length | 16′
vhodné od / rating | 12+

PROJEKCIE / SCREENINGS
10. 10. – 13. 10. 2019 (Št – Ne) | 10:00 – 19:00 | Art Books Coffee | vstup voľný / free entry

10. 10. 2019 (Št) | 16:00 | diskusia s režisérkou Danielou Krajčovou / Discussion with director Daniela Krajčová

SLOVENČINA 🇸🇰
Faisal z Afganistanu ako chlapec rád púšťal šarkany zo strechy domu. Aj keď nikdy utečencom byť nechcel, osud ho zavial až na Slovensko. Jeho úmysel viesť pokojný život nie je jednoduchý. Napriek neustálym prekážkam sa však nevzdáva a hľadá pravé životné hodnoty.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
As a child, Faisal from Afghanistan used to fly a kite on the rooftop of his house. Even though he never wanted to be a refugee, the destiny took him all the way to Slovakia. His intention to live a peaceful life is not easy. Despite the constant obstacles, he doesn’t give up and he looks for the real values in life.

Director | Daniela Krajčová
Music, Producer | Michal Novinsky