Skutok sa stal / Never Happened (2019)

réžia / director | Barbora Berezňáková
krajina / country | Slovensko, Česko / Slovakia, Czech
jazyk / language | slovenské znenie bez titulkov / slovak language without subtitles
dĺžka filmu / length | 82′
vhodné od / rating | 12+

PROJEKCIE / SCREENINGS
13. 10. 2019 (Ne) | 20:00 | Kino Mladosť | kúpiť lístok / buy a ticket

Q&A: režisér / director Barbora Berezňáková, moderuje / presenter Diana Fabiánová

SLOVENČINA 🇸🇰
Slovenský dokumentárny film Skutok sa stal režisérky Barbory Berezňákovej podáva správu o stave našej krajiny cez životný príbeh a vzťah troch kamarátov – Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha. Film sprostredkuje návrat do blízkej minulosti Slovenska cez konkrétny príklad najväčšej spoločenskej kauzy deväťdesiatych rokov v optike účastníkov dramatických udalostí. Originálny a vizuálne sugestívny pohľad mladej autorky na našu nedávnu históriu ale aj prítomnosť, sa chce stať naliehavým impulzom pre spoločenskú reflexiu.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
The Slovak documentary film The Act Happened by the director Barbora Berezňáková informs about the state of our country through the life story and relation of three friends – Oskar Fegyveres, Róbert Remiáš and Peter Tóth. The film mediates a return back to the near past of Slovakia through a specific example of the greatest social affair of the 1990s from the point of view of the dramatic event’s participants. The young author’s original and visually suggestive look at our recent history, but the present as well, wants to become an urgent impulse for social reflection.