Glóbus & Jeden svet: Dokumentaristi medzi umením a aktivizmom / Globe & One World Festival: Documentary filmmakers between art and activism

dátum a čas / date & time | 11.10. 18:00
miesto / venue | Klub pod lampou
jazyk / language | slovenčina / Slovak
dĺžka diskusie / lenght | 90′

👤 moderátor / presenter | Matúš David (Týždeň / Týždeň magazine)
👤 hostia / guests | Edo Cicha (dokumentarista, autor investigatívnej snímky Základná umelecká škola Petra Breinera / documentary filmmaker, author of the investigative film ‘Petr Breiner Elementary Art School’, student of the Film and TV School of the Academy of Performing Arts),
Matej Sotník (filmový publicista / film publicist),
Jan Gebert (český dokumentarista a novinár, autor filmu Až přijde válka / Czech documentary filmmaker and journalist, director of the movie Až přijde válka (Long Live the War),
Barbora Berezňáková (režisérka, autorka dokumentárneho filmu Skutok sa stal / director, author of the documentary film Skutok sa stal (The Act happened)

SLOVENČINA 🇸🇰
Diskusia s dokumentaristami a filmovým kritikom nielen o tom, kam kráča slovenský (a český) dokumentárny film a aká je jeho budúcnosť. Potrebujeme viac umeleckých dokumentov alebo skôr filmových reportáží plných faktov? V čom je ich sila a kto ich reprezentuje? Čo je viac, obsah či forma? Ako spoločensko-politické udalosti ovplyvňujú rozhodnutia filmárov a kde leží hranica medzi umením a aktivizmom?

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
Discussion with documentary filmmakers and film critic not only about where the Slovak (and Czech) documentary film goes and what its future is. Do we need more art documentaries or rather film reports full of facts? What is their strength and who represents them? What is more, content or form? How do socio-political events affect filmmakers’ decisions and where is the border between art and activism?