Hluché dni / Silent Days

dátum a čas / date & time | 11.10. 18:30
po projekcii filmu Hluché dni| after screening of Silent Days
miesto / venue | Kino Lumiére
jazyk / language | slovenčina / Slovak
dĺžka diskusie / lenght | 40′

👤 moderátorka / presenter | Martina Stašíková (Programy sociálnej integrácie organizácie Človek v ohrození / Programs of social integration of the organisation People in Need
👤 hostia / guests | Pavol Pekarčík (režisér / director), protagonisti filmu Hluché dni / film protagonists of Hluché dni,
Alexander Mušinka (kultúrny antropológ / cultural anthropologist)

SLOVENČINA 🇸🇰
Diskusia pri príležitosti premiéry nového slovenského filmu režiséra Pavla Pekarčíka, ktorý sa medzinárodnému publiku predstavil na festivale v Karlových Varoch. Aký je skutočný život v rómskej osade pre Rómov, ktorí sú aj doma trochu iní, napríklad nepočujúci?

Diskusia bude streamovaná aj online.
Jeden svet online vám prináša Slovenská sporiteľňa.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
Discussion on the occasion of the new Slovak film by the director Pavol Pekarčík who introduced himself to the international audience at the Film Festival Karlovy Vary. What is the real life in a Romani settlement for Romanies who are even at home bits different, for example deaf like?

Discussion will be streamed online.
Slovenská sporiteľňa bank brings you One World Festival online.