Hostia

Zoznámte sa s našimi hosťami, ktorých budete
mať možnosť stretnúť v priebehu festivalu!

Meet our festival guests!

🇵🇱 Kamil BALUK
🇨🇭 Sascha BATTHYANY
🇺🇸 Skye BORGMAN
🇨🇿 Jan GEBERT
🇮🇪 Grainne HEALY
🇨🇿 Veronika JANATKOVÁ
🇨🇿 Ondřej KAMENICKÝ
🇸🇰 Marek KUBOŠ
🇧🇪 Alexandra Kandy LONGUET
🇷🇸 Dejan MARKOVIĆ
🇩🇪 Barbara MILLER
🇨🇿 Martin PÁV
🇸🇰 Zuzana PIUSSI
🇨🇿 Theodora REMUNDOVÁ
🇬🇧 Karen WINTHER