Grainne HEALY

Gráinne Healy je úspešná predsedníčka, facilitátorka, trénerka a manažérka projektov zameraných na sociálnu inklúziu. Je poprednou írskou osobnosťou v oblasti sociálnej spravodlivosti, avšak v rámci svojho výskumu sa venuje násiliu páchanom na ženách, rovnoprávnosti pohlaví či právam LGBT komunity.

Grainne Healy môžete na festivale stretnúť 10. októbra.