Juraj MRAVEC

Pokrývanie významných udalostí ako bola ukrajinská či migračná kríza patria do fotografického portfólia Juraja Mravca. Vyštudoval Ateliér kameramanskej tvorby a fotografie na VŠMU v Bratislave. Vďaka svojím reportážam sa v rokoch 2014 a 2015 stal strieborným na Czech Press Photo. Slovenskú verziu súťaže v rovnakej kategórii vyhral v roku 2015. Je režisérom dokumentu Stratený domov, ku ktorému na festivale Jeden svet uvedieme aj diskusiu.

Juraja Mravca môžete na festivale stretnúť 12. októbra.